Verilerle engelliler

10 Mart 2016 Perşembe, 09:27

Kurumların başarılı olmasında ve ayakta kalmasında verilerin önemi büyüktür. Veriler, yöneticilerin kurumlarıyla ilgili doğru karar almalarını kolaylaştırmaktadır. Kurumların sağlıklı büyümesine, uzun yıllar yaşamasına çare olmaktadır. Bu yüzden verilerin hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Kurum içi uygulamaları geliştirmek, sunulan hizmetleri daha verimli hale getirmek için veriye dayalı çalışmaları sürekli kılmak; araştırmalar yaptırmak ve desteklemek gerekmektedir.

Ülkemizde 1985 ve 2000 yıllarında yapılan Genel Nüfus Sayımlarında engellilerin sayısal büyüklüklerine ilişkin bilgi alınmış olsa da, bu bilgilerin yeterli olmadığı sonradan anlaşılmış, engellilerle ilgili, gerek sayısal, gerekse nitelikleri konusunda büyük ölçüde bilgi eksikliği bir türlü giderilememiştir. Taki 2002 yılına gelinceye dek.

O yıla kadar ülkemizde yaşayan engelli nüfus sayısı tahminlerle ifade ediliyordu. Genel kanı ise; Avrupa’ya göre engelli nüfus sayısının ülkemizde az olduğu yönündeydi. Bunda engelli nüfusa yönelik bir kayıt sisteminin yokluğu ile ulaşım başta olmak üzere yapı ve çevrelerin engelli bireylerin kullanıma uygun olmayışı sebep oluyordu.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın, 2002 Aralık ayında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırmış olduğu araştırma sonuçları, ülkemizdeki engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %12.29 olduğunu ortaya koydu.

Engelli bireylerin sorun ve beklentilerinin neler olduğunun araştırılmasına ihtiyaç duyulmuş olmalı ki; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu’yla birlikte yaptığı protokol kapsamında; Ulusal Engelliler Veri Tabanında kayıtlı engelli bireylere yönelik olarak, “Engellilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması’nı” Haziran 2010 yılında ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu araştırmayla, veri tabanında kayıtlı bulunan engelli bireylerin, günlük yaşam içindeki sorun ve beklentilerinin tespit edilerek, bu alandaki politikaların etkin bir biçimde oluşturulması amaçlanmış ve biran evvel çözüme kavuşturulması hedeflenmiştir.

Bu çalışmayla, engelli bireylerin eğitim, sağlık, ulaşım, çalışma hayatı, sosyal hizmetler vb. alanlarda genel yapısını özetleyen temel göstergeler ve bunun yanı sıra günlük yaşam içinde karşılaştıkları sorunlarını ve beklentilerini yansıtan çeşitli istatistikler derlenmiştir. Araştırmanın sonuçları; engel türü, cinsiyet ve kent-kır bazında kullanıcıya sunulmuştur.

Araştırma sonucunda; engelli bireylerin, özrünün genel olarak hastalık sonucu ortaya çıktığı, genetik veya kalıtsal bozukluk, kaza ve doğum sırasında yaşanan problemlerin sırasıyla takip ettiği, çoğunun kentlerde yaşadığı, erkeklerin eğitim durumu seviyelerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Şehirde yaşayanlarda çalışan oranının üstünlüğü, sosyal yardımlardan daha çok faydalananlar arasında kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanların ise fazlalığı dikkat çekmektedir. Özrü dolayısıyla iş verilmeyeceğini düşünenler arasında %20’ye varan bir kesim bulunmaktadır. Engellilerin % 55,7’si ağır fiziksel iş ve güç gerektirmeyen işlerde çalışmayı istemektedir.

Engellilerin yüzde 67’si kaldırımların, yaya yollarının ve yaya geçitlerinin engelli bireyin kullanımına ve erişimine uygun olmadığını düşünmektedir. Yaşadıkları yerdeki fiziksel çevre düzenlemeleri ile ilgili olarak, engellilerin % 66,3’ü oturdukları binanın, % 59,5’i dükkan, market, mağaza ve lokantaların, % 58,4’ü kamu binalarının, % 55,4’ü postane ve banka benzeri yerlerin engelli bireyin kullanımına ve ulaşılabilirliğine uygun olmadığını belirtmiştir.

Kayıtlı olan özürlü bireylerin % 77’si sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, % 40,4‘ü bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, % 28,7’si iş bulma olanaklarının arttırılması, % 25,6’sı eğitim olanaklarının arttırılması, % 17,7’si fiziksel çevre ve ulaşım imkanları konusunda düzenlemelerin yapılması yönünde kamu kurum ve kuruluşlarından beklentileri olduğunu belirtmektedir.

Ülkemizde maalesef 8,5 milyon engelli var. Engelli bireylerin illere göre dağılımı, engel türleri ve bunların sayıları; hatta cinsleri, yaşları, eğitim seviyeleri, istihdam şekilleri, yardım alma durumları, engellilik nedenleri gibi her türlü veriler kayıt altındadır. Engellilerin sorun ve beklentileri de bilinmez değil artık.

Her bir engellinin ve onunla birlikte yaşamını sürdüren ailelerinin ayrı ayrı problemleri bulunduğu, beklentiler içerisinde yaşama tutunmaya devam ettikleri bilinmektedir.

Yaşanan sorunlara ve çözüm bekleyen problemlere karşı Hükümetin hassas yaklaşımlarını bilmeyenimiz yok denecek kadar az. Benzer hassasiyetin ve duyarlılığın diğer kurumlar tarafından da gösterilmesi yasal bir zorunluluk.

Bu veriler ışığında, yarın geç olmadan, bugünden itibaren engellilerin değil, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte tüm toplumun bu gerçeğe kendini hazırlaması ve üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesi elzem gözükmektedir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz